UDÁLOSTI

Poďte si s nami užiť plánované udalosti!

Existuje množstvo spôsobov, ako pomôcť rozvíjať intelektuálne faktory našich detí. Na tomto mieste nájdete programy a akcie, ktoré priamo vytvárame, alebo podporujeme.