Online Program Spoznávam a Tvorím

Ukážka z Programu

Lekcia - Stupne Vývoja Osobnosti

Prvých 5 rokov života dieťa prechádza intenzívnym procesom osobnostného rozvoja. Tento proces začína už od 16teho týždňa od momentu počatia. Už len samotné pochopenie tohto procesu zmenilo môj pohľad na výchovu.

V tejto Lekcii sa s vami rád podelím o svoje poznatky z tohto, ale aj ďalších období rozvoja človeka.

Máte záujem?

 Stačí málo: Vaše meno a emailová adresa ...