O projektu Let's Make Today

Vízia

Vízia projektu je človek s ukončeným základným vzdelaním, ktorý má tak rozvinuté schopnosti svojej mysle, že môže získať všetko, čo chce, alebo jeho ekvivalent, bez toho, aby porušil práva druhých. Prejavuje svoju tvorivosť konkrétnymi výsledkami a aktívne už sám predáva svoje vedomosti mladším deťom.

Vyššie špecializované vzdelávanie aplikuje okamžite od prvého dňa na realizáciu konkrétneho cieľa. Okamžite vidí reálne výsledky svojej práce a má spätnú väzbu, ktorá mu ukazuje ako dobre vie špecializované vedomosti použiť.

Vytvárame komunity, kde deti pomáhajú deťom. Deti si tvoria svet a svoj vzdelávací systém podľa ich predstáv a potrieb. Dospelí sú k dispozícii na vytvorenie zázemia, aby sa deti mohli rozvíjať svojím jedinečným spôsobom.

Na začiatku sme boli jednotlivci.
Teraz sme súčasťou komunity, jeden tím, spoločná vízia.

Miloš Kováč

Zakladateľ komunity Let's Make Today. Mentálny tréner, tvorca online programu Spoznávam a Tvorím. Mojou víziou je vytvoriť efektívny vzdelávací systém, vďaka ktorému sa schopnosti, ktoré majú deti v rannom detstve, rozvinú a nie potlačia.

Viac o mne

Tady můžeš být i ty!

Máš podobnú víziu ako my? Chceš sa o ňu podeliť a prípadne sa stať našim partnerom, alebo súčasťou nášho tímu a spolutvoriť tento projekt? Ozvi sa nám.

Kontakt